Skorpioni mõju lõpeb kas 21. või 22. novembril. Kui olete sündinud 18., 19. või 20. november, olete Amburi mõjutustega Skorpion. Kui teie sünnikuupäev on 23. november või hiljem, olete kindlasti Ambur, kellel on  Skorpioni mõjutused.

Siiras ja vabameelne Ambur saab kokku salakavala Skorpioniga, mille tulemusel võib neil olla võrreldamatu huumorimeel. Sellel ajal sündinud oskavad suurepäraselt kalkuleerida, kommenteerida ja kritiseerida ning kõige lõpuks teada, kuidas asjad tegelikult on. Teie üheks kõige imelisemaks omaduseks võib olla vaprus.

18., 19. ja 20. november – Amburi mõjutustega Skorpionid

Nendel kuupäevadel sündinud on Skorpionid, keda mõjutab Ambur. Olete vapram kui tavaline Skorpion ning olete alati valmis võitlema oma arusaamade ja seisukohtade eest. Teised Skorpionid kipuvad teid pidama endaga võrdväärselt neurootiliseks, eraklikuks ning ettearvamatuks, kuid see pole nii. Sel kuupäeval sündinute hulgas on nii visionääre, märtreid kui kangelasi.

Skorpioni ja kentauri kombinatsioon on üpris eriskummaline. Kas tegu on astlaga hobusega või on asendatud kentauri vibu ja nool sõrgadega. Hoolimata selle ristandi väljanägemisest on sellel ajal sündinutel omanäoline oskustepagas, mida ühegi teise märgivahetuse puhul ei kohta. Neil on mõtteis kindel pilt sellest, kuidas asjad maailmas peaksid käima ning suurepärane plaanimis- ja kujutlusvõime. Neile tuleb kasuks oskus asju läbi mõelda ning pikaajalise mälu omamine. Teile meeldib kord ja nimekirjade loomine.

Teile ei meeldi, kuid teid kiputakse omatahtsi kuhugi liigitama ja kohe üldse ei meeldi, kui keegi ütleb, et teab milline te olete ja jätkab, et sa oled see ja see.

Teil on küll Skorpionile omased teravad ja kriitilised tahud, kuid ka huvi inimlike nõrkuste vastu. Olete kaastundlik ja mõistate kannatajaid ning teid on kerge tegutsema õhutada. Amburi mõjutusel olete valmis tegutsema, kuid Skorpion saab rahulduse plaanide täideviimisest.

Teile meeldivad üllad eesmärgid ja te ei häbene oma vaateid teistega jagamast.

Kuigi teile meeldib Skorpionina omada kontrolli lõpptulemuse või mingis situatsioonis viimase sõna ütlemise õiguse üle, võib Ambur anda teile vajaduse pääseda ebameeldivast olukorrast. Amburi mõju aitab teil tähelepanu pöörata improviseerimisest saadava rõõmu poole, mitte takerduda üksikasjadesse nagu Skorpionile omane.

Teil on suurepärane läbilöögivõime, mis tuleb teie edasipüüdlikkusest ja julgusest. Te ei armasta ebakindlust ning kui teid survestatakse, ei takista teil miski lihtsalt minema kõndimast.

21. ja 22. november – Skorpioni ja Amburi piiripäevad

21. ja 22. novembril sündinutele on omane kommunikatsioonialane läbinägelikkus ja instinktiivne taiplikkus. Nad on strateegilised mõtlejad. Argumentide ettenägemine ja võimekus poliitiliselt balansseerida on kahtlemata nende omaduste pagasis. Nad on kirglikud nagu Skorpionid, kes suhtuvad teatud teemadesse elus väga kirglikult ja tõsiselt. Siiski tekitab Amburi mõju nende iseloomus teatud muutusi. Amburid on filosoofilised, Skorpion on aga manipuleeriv, ambitsioonikas ja äärmiselt intensiivne ning oma huvidest lähtuv. Võistlusjanu ja võitmise soov on neile samuti väga iseloomulik.

Amburi mõjul suudavad nad võtta asju palju rahulikumalt kui ülejäänud Skorpionid. Ambur annab ka sel kuupäeval sündinuile kummalisevõitu maailmavaate, mis paljudele inimestele tundub külgetõmbav ja mõjuvõimas. Neil pole vaja populaarsuse saavutamiseks eriti midagi teha, sest inimestele meeldib nende mõtteviis ja suhtlusoskus. Nad on tavaliselt terve enesehinnanguga ja ei taotle iga hinna eest teiste heakskiitu nagu paljud teised kipuvad tegema. Nende laialdased teadmised, enesekindlus ja  iseseisvus pälvivad paljude imetluse.

On veel üks kummaline omadus, mis ainult neile iseloomulik. Nad kipuvad arusaamatult lihtsalt sattuma erinevatesse õnnetustesse ja end vigastama kas muljudes, kriimustades või tõsisemaid traumasid saades.

23., 24., 25, ja 26. november – Skorpioni mõjutustega Ambur

Amburile tüüpiline huvi eksootiliste kultuuride vastu ja seiklushimu iseloomustavad ka neil kuupäevadel sündinud inimesi. Teil on hea arusaam sellest, mida inimesed tahavad. Teile meeldib ka oma reise hoolikalt planeerida.

Kui olete neil päevil sündinud ja suudate iseenda üle naerda, on teil vedanud. Teil on laiem silmaring ja te suudate teistega pingutuseta koostööd teha.

Teie päikesemärk tunneb tõmmet erutuse ja vitaalsuse poole. Tähelepanu keskpunktis töötamine teile just eriti ei sobi, aga rambivalguse lähedus sobib hästi.

Teie varjatud poole tõttu peate inimestele liiga sageli selgitama, kui aus ja siiras te tegelikult olete. Teistelt ootate te samuti siirust. Kui teid tabab pettumus, saate sellest üle, kui säilitate huumorimeele.

Sellel märgivahetusel sündinud inimestele on omane lapselik imestus maailma hulluste üle. Te võite üsna kergesti tunda pettumust ja kibestumust, kui teie teele satuvad raskused ja tõkked. Ootamatute pettumustega toimetulekuks peate olema piisavalt iseteadlikud ja säilitame eluterve huumorimeele. Te peaksite olema ettevaatlik inimestega, kes teid üritavad ära kasutada ja kõiki mitte pimesi usaldama. Teie elu eesmärgiks on aidata täbarasse olukorda sattunud inimesi.

Kõrge energiatasemega aeg aastas, kus teie ettevõtmised õnnestuvad ja arenevad: 18.–24. jaanuar, 17.–24. märts, 20.–27. juuli, 18.–27. august, 17. –24. november.

Aeg aastas, mil teie enesekindlus ja otsustusvõime on ohustatud ja varjutatud: 15.–23. veebruar, 18.–25. mai, 18.–25. august.