Puust täringud laual, millel on peal tähed.
Nimenumbri teadmine on oluline, sest selle numbrilised mõjutused viitavad tööle, mis teie loomupäraste annete ja oskustega võiks sobida.

Nimenumber on väga tähtis, sest selle numbrilised mõjutused viitavad tööle, mis teie loomupäraste annete ja oskustega võiks sobida ning mis aitab teil otsustada valikute üle, mida elus teete.

Teie sünninimi ja sellest saadud nimenumber kirjeldab tõenäoliselt teid ja teie saatust päris täpselt. Eriti, kui teil ongi ainult üks nimi, mida kasutate. Selle alla mõtlen ma seda, et paljudel on näiteks hüüdnimi, mida mingis seltskonnas kasutatakse või abielludes saadud nimi. Need, kel on kaks või enam nimenumbrit, võivad peagi näha, et erinev nimi annab teile erinevad isiksuseomadused. Lähedased, kes teavad teid hüüdnimega, tunnevad teid hoopis teistsuguse inimesena, kui näiteks töökaaslased, kes kasutavad teie sünninime. Seda, millist nime te enda jaoks olulisemaks peate või mis teie elus kõige paremini resoneerib, on teil vaja endal ise otsustada.

Kui te oma sünnitunnistusel märgitud nime tegelikult elus ei kasuta või ei kasuta seda sellises kirjapildis nagu see olema peaks, siis pole mõtet seda nime nimenumbri arvutamisel aluseks võtta.

Nimenumber võib näidata ära ka selle, mida te tegelikult olete võimeline oma karjäärielus saavutama. Tunnistage, et vahe on sees, kas olete mõnes asjas lihtsalt hea või nii hea, et suudate sel alal tipptulemusi saavutada. Kui suudate siduda oma nime numbriga resoneeruva töö, võite saavutada suurepäraseid tulemusi.

Nimetähtedele vastavad numbrid nimenumeroloogias.
Nimetähtedele vastavad numbrid.

Nimenumbri arvutamiseks tuleb kasutada tabelit, milles on näha igale tähele vastav number. Kõik numbrid tuleb omavahel liita ja  saadud kahekohaline number omakorda liitmise teel ühekohaliseks muuta. Välja arvatud meisternumbrid – 11, 22, 33, 44 nagu ka eluteenumbri puhul. Need numbrid osutavad kindlatele ametitele ja neil on eriline staatus.

Toon siin näitena ühe inimese, kelle väljamõeldud nimi võiks olla Anne Tammik, nimenumbri arvutamise. Nimi Anne annab kokku 1+5+5+5=16, Tammik 2+1+4+4+9+2=22. 16+22=38 ja kui liita arvus 38 mõlemad numbrid omavahel, saame 3+8=11. Kuna tegu on meistrinumbriga 11, siis see number jääbki kahekohaliseks, seda edasi kokku ei liideta.