Kui number 11 inimesed olid keskendunud enam vaimsele, siis meistrinumbri 22 inimestel tuleb rohkem esile tegutsemisjõud, mis annavad number 11 loovatele ideedele konkreetse vormi. Neil on eeldused luua ja ehitada. Need, kes suudavad neid omadusi enda elus teostada, neist võivad saada mõjuvõimsad ja edukad inimesed. Aga nende omaduste edumeelseks rakendamiseks on neil vaja, et nii põhjused kui tingimused oleksid olemas.

Elutee number 22
Number 22 inimesed suudavad mõttetasandil ideed realiseerida, sest neil on eeldus ehitada ja luua.

Number 22 inimesed peavad oma loomulikke andeid arendama ja tugevdama. Vanemaks saades tajuvad nad kõik, et neil on vajadus ehitada ja luua. Kui see number 22 hakkab nende elus korduma näiteks kas auto- või telefoninumbris, siis avaneb nende ees ka tee nende eelduste täitumiseks.

Number 22 võib pidada isegi õnnenumbriks. Elutee numbriga 22 inimene peaks iga kuu sel kuupäeval vaatama ja tähele panema sellel päeval toimuvat. Mõne kuu pärast võite avastada kindla õnnemustri, mis neil päevadel toimub.

Enamik number 22 on edukad näiteks kinnisvara või varahaldusega seotud alal. Nad on laiahaardelised tegudeinimesed, kes oma saavutatu jaoks on valmis enne kulutama palju aega planeerimisele, kujundamisele ja alles siis loomisele.

Number 22 on teadlikud sellest, et kõik, mis nende peas ideedena idanema hakkab, sellel on keskmiselt suurem tõenäosus õnnestumiseks.

Paljud number 22 inimesed on edukad jõukuse kogumisel, kuid vanemaks ja targemaks saades hakkavad nad hoopis rohkem oma võimeid  nendesse projektidesse suunama, mis teistele rohkem kasu toob.