Number 9 eluteega inimesed on ääretult kohuse- ja vastutustundlikud ning võimekad. Neis on lisaks uhkusele ja idealismile veel  otsusekindlust ja visadust, mis aitavad neil saada oma kogukonnas isikuks, keda austatakse ning kellest lugu peetakse.

Elutee number üheksa
Number 9 eluteega inimesed võivad saavutada palju, kui nad suudavad kontrollida kalduvust ennast kõige õiglasemaks pidada.

Neil on sageli omadus pidada end ausateks ja kõrgete ideaalidega inimesteks. See võib kaasa tuua nende kalduvuse teisi inimesi võrdlemisi kriitiliselt kohelda. Kui nad töötavad juhtival kohal, siis võivad nad olla üsnagi dogmaatilised ja järeleandmatud. Nad võivad ka oma ametiseisundit töösuhetes ära kasutada.

Number 9 võivad ka omada kalduvust võtta teatav kaastundlik hoiak, mis peaks peegeldama nende usku ülimasse headusse ja oma vaimsusesse. See võib aga neile ohtlikuk osutuda, sest nn headuse viljelemises on neil sageli silmaklapid peas ja nad võivad kaotada elu ebatäiuslikkuses reaalsustaju. See võib nad muuta kitsarinnaliselt õiglaseks. Kuna nad ise arvavad, et nemad pole isekad, loodavad nad seda ka teistelt. Kui see nii pole, võivad nad muutuda ohtlikult fanaatiliseks.

Number 9 on vajadus korda saata suuri tegusid. Näib, nagu oleks nende kutsumuseks kogu maailma päästmine kas siis rohelises mõttelaadis või keskkonnateadlikkuses. Seni kuni nad kahe jalaga maa peal püsivad, võivad nad palju head korda saata.

Kuna nad on karismaatilised ja suurepäraste oraatorivõimetega inimesed, võivad nad paljude elusid muuta. Peamine soovitus neile on see, et nad suudaksid püsida tasakaalus ja hoiduda õiglusejanus äärmustesse laskumast, siis võivad neist saada mõjukad isikud.