Taro kaardid lehvikuna inimese käes.
Taro väikeses arkaanis on neli masti: karikad, mõõgad, mündid ja sauad.

Taro väikeses arkaanis on neli masti, mis tähistavad nelja erinevat elementi. Iga mast kujutab igapäevaelu eri tahke.

Mõõgad tähistavad elementidest õhku ja kujutavad teie meeleseisundit.

Sauad tähistavad tuld ja sümboliseerivad visiooni, vaimsust ja tegusid.

Mündid tähistavad maad ja sümboliseerivad reaalsustaju.

Karikad tähistavad elementidest vett ja kujutavad teie emotsioone.

Väikese arkaani kaardid jagunevad omakorda õukonnakaartideks ja numbrikaartideks. Õukonnakaartideks on kuningad, kuningannad, rüütlid ja paažid. Need kaardid kujutavad teie igapäevaelus tavalisi inimesi ja näitavad teie positiivseid ja negatiivseid omadusi. Õukonnakaardid sümboliseerivad lugemise ajal teid ennast.

Kuningad

Kõik neli kuningat kehastavad dünaamilist energiat. Reaalses elus  võivad nad viidata meessoost autoriteetsetele isikutele või isakujudele.

Kuningannad

Nemad kehastavad naiselikku võimu ja esinevad teie elus kamandavate, emalike või suurusuguste naistena.

Rüütlid

Rüütid isleoomustavad vastava masti omadusi ja nende äärmuslikkust. Suhtumiselt on nad ebaküpsed ja sümboliseerivad oma masti parimat ning halvimat energiat.

Paažid

Paažid on muretu energiaga ja kujutavad vastava masti omaduste mängulist külge ja last teie sees. Nad võivad sümboliseerida teie elus ebaküpset kolleegi.

NUMBRIKAARDID

Numbrikaardid sümboliseerivad igapäevaelu tegevusi, sündmusi ja teemasid. Paljudes kaardipakkides pole neil pilte ja nad on tähistatud vaid numbri ja masti tähisega.

MÕÕGAD

Mõõkade masti võtmesõnaks on info, mõtlemine, loogika, illusioon.

Mõõgad kujutavad  inimeste meeleseisundit ning on seotud õhuga. Mõõgad sümboliseerivad ratsionaalsust ja viitavad sellele, et otsuste langetamisel kasutavad inimesed sageli pigem loogikat ja mõistust.

Mõõkade mast tuletab meelde, et oma illusioonidele ja hirmudele on vaja näkku vaadata ja et mõistus käib inimeste südametarkusega käsikäes.

Mõõkade äss

Võtmesõnadeks on
* ausus, selgus, objektiivsus
* probleemi lahendamine
* illusioonidest lahti raputamine
* selgus, kuidas edasi liikuda
* analüüsimine

Mõõkade kaks

Võtmesõnadeks on
* blokeeritud tunded
* barjääride ehitamine 
* millegi ilmselge eitamine
* kättesaamatuse tunne

Mõõkade kolm

Võtmesõnadeks on
* pettumuse tunne 
*valusa tõe ilmnemine
* murtud süda
* üksindus 
* hirm kedagi kaotada 
* kellelegi haiget tegemine

Mõõkade neli

Võtmesõnadeks on
* enesesse süüvimine 
* puhkamine 
* aeg enda jaoks
* uus vaatenurk
* olukorraga leppimine

 

Mõõkade viis

Võtmesõnadeks on
* kaotus
* võitmatuna näiv olukord 
* leppimine piirangutega 
* egoistlik enda peale mõtlemine
* vaenu ja viha kogemine

Mõõkade kuus

Võtmesõnadeks on
* uus algus, taastumine
* raskuste ületamine
* tervendav kogemus 
* positiivne ellusuhtumine

Mõõkade seitse

Võtmesõnadeks on
* põgenemine tõe eest
* ebaausus 
* soov üksi olla
* valetamine ja petmine
* karistamatult pääsemine

Mõõkade kaheksa

Võtmesõnadeks on
* illusioonide vangis olemine;
* võimetus 
* lõksus olemise tunne 
* ohvriks olemise tunne
* ootamine, et keegi päästaks

 

Mõõkade üheksa

Võtmesõnadeks on
* painavad mõtted 
* süütunne 
* mineviku kahetsemine
* unetud ööd 
* muredesse uppumine

Mõõkade kümme

Võtmesõnadeks on
* liigne enesehaletsus 
* valgustatus 
* pöördepunkt
* tunne, et enam hullemaks ei saa enam minna.

Mõõkade paaž

Võtmesõnadeks on
* nooruslik hing ja ideed 
* valmisolek tegutsemiseks
* uued väljakutsed 
* faktide uurimine 
* armastaja, kes paneb proovile

Mõõkade rüütel

Võtmesõnadeks on
* aus ja hoogne
* enesekindel
* terav mõistus
* analüüsiv
* taktitus

Mõõkade kuninganna

Võtmesõnadeks on
*nutikas ja otsekohene 
*aus
*terane mõistus
*asja tuuma tabav
*elu ei tasu liiga tõsiselt võtta.

Mõõkade kuningas

Võtmesõnadeks on
* kõrged sihid 
* võimekas
* terase taibuga
* otsekohene ja õiglane 
* ennast kehtestav

 

SAUAD

Võtmesõnadeks: suur soov, nägemus, energia, aje.

Sauad on seotud tulega ja neid võidakse nimetada ka valitsuskeppideks, nuiadeks või skeptriteks. Nende tunnusmärk on tavaliselt puuoks, mis sümboliseerib elujõudu või sädet ning uusi arenguid. Sauad räägivad loomingulistest protsessidest ja sellest, kuidas inimesed midagi uut alustavad või algatavad. Kui ladumises on ülekaalus sauad, siis viitab see sellele, et olete kärsitult valmis seikluseks.

Sauade äss

Võtmesõnadeks:
* kirglik 
* originaalne ja loov
* inspiratsioon
* tugev eneseusk 
* seksuaalne initsiatiiv

Sauade kaks

Võtmesõnadeks on
* algatusvõimelisus,
* riskialdis,
* julgus ja jõud,
* kartmatus oma seisukohtade eest seista,
* võimalusest kinni haaramine.

Sauade kolm

Võtmesõnadeks on
* uue tee algus 
* ettenägelikkus 
* tõe otsimine 
* parima võimaluse leidmine 
* originaalsed ideed.

Sauade neli

Võtmesõnadeks on
* vabadus  
* suhtlemisrõõm 
* üllatused 
* vabanemine emotsionaalsest taagast 
* kohustustest vabanemine.

Sauade viis

Võtmesõnadeks on
* võistlemine, konkurents 
* tulutu enesekaitse katse 
* pisikesed tagasilöögid 
* masendavad ja ärritavad sündmused ning asjaolud 
* tagakiusamine.

Sauade kuus

Võtmesõnadeks on
* võit
* liigne uhkus
* toimetulek kõigega
* üleolekutunne

 

Sauade seitse

Võtmesõnadeks on
* enda maksmapanek 
* kindlaksjäämine endale 
* trots 
* resoluutsus 
* oma veendumuste eest seismine

Sauade kaheksa

Võtmesõnadeks on
* kiired arengud 
* uudised
* prioriteetide paika panemine 
* asjade lõpuleviimine

 

Sauade üheksa

Võtmesõnadeks on
* ettevaatlik käitumine
* valmisolek halvimaks 
* visadus
* mineviku meenutamine 
* valvsus

Sauade kümme

Võtmesõnadeks on
* süütunne 
* raske koorma vedamine 
* liiga palju kohustusi 
* liiga suur vastutus
* töö all ägamine

Sauade paaž

Võtmesõnadeks on
* värsked ideed, loovus
* millegi uue proovimine 
* entusiasm 
* vajadus olla julge
* lapselik vaimustus 
* meelitav austaja

Sauade rüütel

Võtmesõnadeks on
* hulljulgus
* hea jutuga hoopleja 
* kütkestav 
* tundetu
* võimekas
* ülespuhutud
* kelm

Sauade kuninganna

Võtmesõnadeks on
* naine, kes teab oma väärtust 
* selged sihid 
* enesekindlus 
* häirimatus
* energiline ja toimekas, seksuaalselt võimekas.

Sauade kuningas

Võtmesõnadeks on
* karismaatilisus
* julgus 
* eeskujuks olemine
* mõjuvõim 
* dramaatilisus 
* riskivalmidus

MÜNDID

Võtmesõnadeks mateeria, tegelikkus, meeled.

Mündid käsitlevad mateeriat ja sümboliseerivad käegakatsutavaid asju, mis annavad turvatunde. Igal müntide kaardil on kaks poolt nagu mündilgi.

Müntide äss

Võtmesõnadeks on
* küllus, heaolu 
* võime saavutada, mida soovid
* kaine ja realistlik mõttelaad
* keskendumine
* realistlik ellusuhtumine

Müntide kaks

Võtmesõnadeks on
* paindlikkus 
* võimalustega mängimine 
* kaasaminek vooluga, kohanemisvõime 
* avatus muutustele 
* naermine 
* mitmete probleemidega samaaegne tegelemine

Müntide kolm

Võtmesõnadeks on
* vilumus, koostöö 
* töö lõpetamine
* tööalane areng 
* teadlikkus oskustest

Müntide neli

Võtmesõnadeks on
* pahatahtlik omandihimu 
* ihnus ja omakasu 
* väiklus
* ei soovi muutusi 
* materialistlik manipuleerimise ajend.

Müntide viis

Võtmesõnadeks on
* puudus, materiaalsed probleemid
* ohvri tunne 
* eneseanalüüs
* tunne, et midagi on elust puudu 
* oma vajaduste eiramine

Müntide kuus

Võtmesõnadeks on
* omamine ja mitteomamine
* heldus 
* kaotus või võit
* õppimine või õpetamine 
* võtmine või andmine, ühe mündi kaks poolt

Müntide seitse

Võtmesõnadeks on
* hindamine 
* puhkamine 
* varude kontroll
* tööviljade maitsmine 
* edasiste plaanide tegemine 
* valmidus uuteks väljakutseteks

Müntide kaheksa

Võtmesõnadeks on
* vilumus
* usinus, visa töö viib sihile 
* millegi uue õppimine 
* tööle keskendumine 
* millegi kallale asumine

Müntide üheksa

Võtmesõnadeks on
* millegi saavutamine 
* eneseusk 
* mugav elu, elu nautimine 
* enesekindlus 
* materiaalne heaolu ja leidlikkus
* vastutustundlik tegutsemine.

Müntide kümme

Võtmesõnadeks on
* rikkus
* traditsioon
* hea elu 
* külluse nautimine 
* jõukuse otsimine.

Müntide paaž

Võtmesõnadeks on
* keskendumine ja edasijõudmine
* realistlik plaanid 
* usaldusväärsus teiste silmis
* hea võimaluse kasutamine

Müntide rüütel

Võtmesõnadeks on
* töökus ja sihikindlus 
* realistlik ellusuhtumine
* riskidest hoidumine
* kiretu pingutus
* paindumatus
* armusuhte aeglane areng.

Müntide kuninganna

Võtmesõnadeks on
* südamlikkus
* soov kõiki aidata
* leidlikkus ja loovus 
* usaldusväärsus 
* mõistlik ja pretensioonitu.

Müntide kuningas

Võtmesõnadeks on
* ettevõtlikkus
* karismaatilisus
* usaldusväärsus
* resoluutsus
* finantsalased nõuanded
* filantroop

KARIKAD

Võtmesõnadeks emotsioonid, armastus, suhe, tunded.

Karikad sümboliseerivad emotsioone, tundeid ja suhteid teiste inimestega ning maailmaga. Karikatel on nii positiivseid kui negatiivseid energiaid, seega tuleb tõlgendamisel sellega arvestada.

Karikate äss

Võtmesõnadeks on
* sügavad tunded
* armastuse väljendamine
* armulugu
* armumine armastusse
* sügava suhte soov

Karikate kaks

Võtmesõnadeks on
* seksuaalne köitvus, veetlus 
* sideme loomine 
* vaherahu kuulutamine 
* mineviku unustamine

Karikate kolm

Võtmesõnadeks on
* sõprus
* meeskonnatöö
* millegi pühitsemine
* positiivsuse jagamine
* joovastus
* kohtumine ja suhtlemine 
* kogukond

Karikate neli

Võtmesõnadeks on
* asjade isiklikult võtmine
* kahtlused ja enesesse vaatamine 
* pole initsiatiivi
* aja maha võtmine 
* olemasolevate võimaluste kasutamata jätmine, endast vähese andmine.

Karikate viis

Võtmesõnadeks on
* segadus tunnetes 
* kaotus ja kahetsemine
* lein ja kurbus
* prioriteedid muutuvad 
* vastupanu muutustele

Karikate kuus

Võtmesõnadeks on
* hea tahe
* nostalgia
* mängulisus
* sentimentaalsus 
* lapsepõlve meenutused
* puhas südametunnistus

Karikate seitse

Võtmesõnadeks on
* enesekesksus
* fantaseerimine ja illusioonides elamine
* palju valikuid
* kõrged ootused
* vältimatute asjade edasilükkamine.

Karikate kaheksa

Võtmesõnadeks on
* raske olukord jääb seljataha
* edasiliikumine
* elumõtte otsimine

 

Karikate üheksa

Võtmesõnadeks on
* seksuaalne ja emotsionaalne rahulolu
* soovide täitumine
* rahulolu saavutatust
* hea õnne ja elu nautimine.

Karikate kümme

Võtmesõnadeks on
* pereõnn
* heade aegade ettekuulutus 
* emotsionaalne heaolu
* armastuse kiirgamine

Karikate paaž

Võtmesõnadeks on
* tundlikkus
* romantilised tunded 
* noorem armuke
* flirtiv austaja
* teile avaldatakse armastust
* usaldate oma vaistu.

Karikate rüütel

Võtmesõnadeks on
* liigne tundelisus
* idealiseerimine
* armunud armastusse endasse
* temperamentsus
* ohvri ja päästja suhe.

Karikate kuninganna

Võtmesõnadeks on
* kaastundlikkus
* tingimusteta armastus
* valmist kaotajat aitama
* empaatiavõime

 

Karikate kuningas

Võtmesõnadeks on
* elutarkus
* diplomaatilisus
* suuremeelsus 
* avatud meel
* kaine mõistuse ilmutamine kriisis
* piirangutega leppimine
* olukorra kaine hindamine