Taro kaardid lehvikuna inimese käes.
Taro väikeses arkaanis on neli masti: karikad, mõõgad, mündid ja sauad.

Taro väikeses arkaanis on neli masti, mis tähistavad nelja erinevat elementi. Iga mast kujutab igapäevaelu eri tahke.

Mõõgad tähistavad elementidest õhku ja kujutavad teie meeleseisundit.

Sauad tähistavad tuld ja sümboliseerivad visiooni, vaimsust ja tegusid.

Mündid tähistavad maad ja sümboliseerivad reaalsustaju.

Karikad tähistavad elementidest vett ja kujutavad teie emotsioone.

Väikese arkaani kaardid jagunevad omakorda õukonnakaartideks ja numbrikaartideks. Õukonnakaartideks on kuningad, kuningannad, rüütlid ja paažid. Need kaardid kujutavad teie igapäevaelus tavalisi inimesi ja näitavad teie positiivseid ja negatiivseid omadusi. Õukonnakaardid sümboliseerivad lugemise ajal teid ennast.

Kuningad

Kõik neli kuningat kehastavad dünaamilist energiat. Reaalses elus  võivad nad viidata meessoost autoriteetsetele isikutele või isakujudele.

Kuningannad

Nemad kehastavad naiselikku võimu ja esinevad teie elus kamandavate, emalike või suurusuguste naistena.

Rüütlid

Rüütid isleoomustavad vastava masti omadusi ja nende äärmuslikkust. Suhtumiselt on nad ebaküpsed ja sümboliseerivad oma masti parimat ning halvimat energiat.

Paažid

Paažid on muretu energiaga ja kujutavad vastava masti omaduste mängulist külge ja last teie sees. Nad võivad sümboliseerida teie elus ebaküpset kolleegi.

NUMBRIKAARDID

Numbrikaardid sümboliseerivad igapäevaelu tegevusi, sündmusi ja teemasid. Paljudes kaardipakkides pole neil pilte ja nad on tähistatud vaid numbri ja masti tähisega.

MÕÕGAD

Mõõkade masti võtmesõnaks on info, mõtlemine, loogika, illusioon.

Mõõgad kujutavad  inimeste meeleseisundit ning on seotud õhuga. Mõõgad sümboliseerivad ratsionaalsust ja viitavad sellele, et otsuste langetamisel kasutavad inimesed sageli pigem loogikat ja mõistust.

Mõõkade mast tuletab meelde, et oma illusioonidele ja hirmudele on vaja näkku vaadata ja et mõistus käib inimeste südametarkusega käsikäes.

Mõõkade äss

Võtmesõnadeks on
* ausus, selgus, objektiivsus
* probleemi lahendamine
* illusioonidest lahti raputamine
* selgus, kuidas edasi liikuda
* analüüsimine

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Mõõkade äss tagurpidi võib ennustada teile tülisid, lahkhelisid ja ebameeldivaid kokkupõrkeid ning te võite sattuda tahtmatult kellegagi vastasseisu. See võib viidata ka mingile olukorrale või võistlusele, mida teil pole vähemalt hetkel võimalik võita. Soovitus on tagasi tõmbuda, võtta seda kui paratamatust ja suunata oma tähelepanu mujale. Võite kannatada ka alaväärsuskompleksi all või olla ebakindel oma intellektuaalsetes võimetes. See on tegelikult vaid teie enda tunne, tegelikkuses see nii pole.

Tagurpidi äss võib teile tähendada ka mingit ebasoodsat olukorda nagu näiteks eksamil põrumine või ebaõnnestumine tööintervjuul. Te pole võimeline end domineerivate isikute rünnaku alla sattudes kaitsma.

Mõõkade kaks

Võtmesõnadeks on
* blokeeritud tunded
* barjääride ehitamine 
* millegi ilmselge eitamine
* kättesaamatuse tunne

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Mõõkade kaks tagurpidi sümboliseerib tavaliselt pettust ja kellegi osava manipuleerija kavaldamise mittemärkamist. See kaart puudutab tavaliselt partnerlust – sõpruses, armastuses, äris ja teie töös. Kui tunnete oma vaistule tuginedes, et tegu võibolla ebaausa inimesega, pöörake sellele tähelepanu ja uurige põhjalikult selle isiku tausta, et kõik selgeks saaks. Tegutsemisvõimalus on olemas, aga ärge viivitage, sest oluline on õige ajastus.

Mõõkade kolm

Võtmesõnadeks on
* pettumuse tunne 
* valusa tõe ilmnemine
* murtud süda
* üksindus 
* hirm kedagi kaotada 
* kellelegi haiget tegemine

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Mõõkade kolm tagurpidisena lisab õigetpidi kaardi tähendusele veel ka tüli ja riiu. Mingis mõttes annab see murrangulisele olukorrale isegi positiivsema tähenduse, kui õigetpidi kaardi puhul. Lõpuks leiavad tunded väljapääsu ning valu ja meeltesegadus saab väljaelatud ning vabaks lastud. Inimesed, kes teid ümbritsevad, mõistavad teie olukorda ja vajadust end välja elada.

Mõõkade neli

Võtmesõnadeks on
* enesesse süüvimine 
* puhkamine 
* aeg enda jaoks
* uus vaatenurk
* olukorraga leppimine

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Kaart tagurpidi sümboliseerib teie vajadust oma töödest või toimetustest aeg maha võtta väljaspool teie kontrolli olevate asjaolude tõttu. Paraku ei saa tee neid asjaolusid eriti muuta ning peate antud sündmustele alistuma. Õnneks on kõik ajutine, nii et võtke seda kõike rahulikult ning kasutage seda aega positiivselt ära. Teil on võimalus järele mõelda oma suhtestaatuse üle või töökorralduse kohta.

Mõõkade viis

Võtmesõnadeks on
* kaotus
* võitmatuna näiv olukord 
* leppimine piirangutega 
* egoistlik enda peale mõtlemine
* vaenu ja viha kogemine

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Tagurpidi kaart võib vihjata mõttetule konfliktile, kus sattute kellegi teise lahingusse ja saate seetõttu kannatada, ilma et ise üldse süüdi oleksite. Selle konflikti algatajal on isekad eesmärgid, et varjata näiteks oma ebakompetentsust tööl ning süüdisada teid, et sellelt tähelepanu kõrvale juhtida. Tegemist võib olla ka kellegi vajadusega oma võimu näidata ja seeläbi oma ego turgutada. Sellisel juhul on teil suhteliselt kerge sellest välja tulla, sest teate, et see kõik ei puuduta otseselt teid. Mõõkade viie lisatähendus kius ja ängistus. Kaart soovitab leida võimaluse ebaõigluse esiletoomiseks ning võimutasakaalu õiglaselt paika panemiseks.

Mõõkade kuus

Võtmesõnadeks on
* uus algus, taastumine
* raskuste ületamine
* tervendav kogemus 
* positiivne ellusuhtumine

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Tagurpidisena on kaardi tähendus sama, mis õigetpidi kaardil. See viitab teie vajadusele põgeneda, ent see plaan lükkub edasi. Praegu pole lihtsalt sobiv aeg reisimiseks või mingist teile ebarahulavast olukorrast väljumiseks. Teatud probleemid tuleks enne ära lahendada, kui edasi liikuda saate. Mõelge järele, kas teie tegevussuund ja kavatsused on üldse õiged ning ärge klammerduge mingi kindla kujutletava lõpptulemuse külge. Selline käitumine võib teid kõigi teiste võimaluste suhtes pimedaks teha. Jälgige, et teie plaanid oleks realistlikud ja teostatavad. Praegu võite küll paigalseisust nördinud olla, aga jääge siiski oma valitud sihi suhtes kindlaks, sest teie aeg veel tuleb.

Mõõkade seitse

Võtmesõnadeks on
* põgenemine tõe eest
* ebaausus 
* soov üksi olla
* valetamine ja petmine
* karistamatult pääsemine

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Tagurpidisena viitab kaart teie kalduvusele erinevates olukordades pigem alla anda kui võidelda ja vastu hakata. Proov mõelda nagu teie vastane, võib näida ebaloomulik, aga see aitaks teil kaitsta kõike, mis teile kuulub. Vastasel juhul juhtubki see, et alistute enneaegselt. Eriti puudutab see tööl toimuvat, kui mõni teie kolleeg püüab teid nõrgestada. Oluline on endale kindlaks jääda. Kaart võib näidata ka mõnd juriidilist probleemi ning vihjata sellele, et peaksite äris ebaausate inimestega ettevaatlik olema.

Mõõkade kaheksa

Võtmesõnadeks on
* illusioonide vangis olemine;
* võimetus 
* lõksus olemise tunne 
* ohvriks olemise tunne
* ootamine, et keegi päästaks

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Õigetpidi ja tagurpidi kaardi tähendus kattub suures osas. Lisandub vaid see, et tagurpidi kujul on kaardi tähenduses rohkem tugevaid emotsioone nagu viha, süütunne ja kahetsus. Ilmselt väljendatakse neid tundeid negatiivselt nördimuse tõttu. Tuleks end tagasi hoida ning mitte rünnata esimest ettejuhtuvat kõrvalseisjat. Õnneks näitab see kaart peatselt lõppevat olukorda.

Mõõkade üheksa

Võtmesõnadeks on
* painavad mõtted 
* süütunne 
* mineviku kahetsemine
* unetud ööd 
* muredesse uppumine

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Tagurpidi kaart tähendab meeleheidet, lõksus olemise või süütunnet. Olete jõudnud oma elus madalpunkti ning edaspidi hakkavad need tunded muutuma. Tasapisi liigute raskest faasist välja ja suudate oma võimetuse tunnet üha paremini ohjata. Olge iseenda suhtes kaastundlik ja kannatlik, vajadusel küsige teistelt abi, et ei jääks üksi kannatama ega oma murekoormat kandma.

Mõõkade kümme

Võtmesõnadeks on
* liigne enesehaletsus 
* valgustatus 
* pöördepunkt
* tunne, et enam hullemaks ei saa enam minna.

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Tagurpidi kaardil on sama tähendus kui õigetpidi kaardil, ainult, et lisandub veel rohkem tagasilööke. Vaatlete oma minevikku, seal tehtut ning tunnete end süüdi või olete vihane ning reageerite sügavamalt, intensiivsemalt. Püüdke stressist vabaneda, olukorraga leppida ning kõigel negatiivsel minna lasta. See võib sümboliseerida ka abitustunnet, eriti juhul, kui olete emotsionaalselt rõhutud või haige olnud. Kaart viitab sellele, et peagi suudate end kokku võtta ja uuesti alustada.

Mõõkade paaž. 

Võtmesõnadeks on
* nooruslik hing ja ideed 
* valmisolek tegutsemiseks
* uued väljakutsed 
* faktide uurimine 
* armastaja, kes paneb proovile

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Tagurpidi kaart sümboliseerib nutika poisi asemel manipuleerivat kavaldajat. Teil on vaja olla ettevaatlik infoga, mille praegu saate, sest see ei pruugi olla kuigi usaldusväärne või tõene. Tasub olla ka tähelepanelik jutuude kohta, mis teistest räägitakse, sest need võivad samuti osutuda ebaõiglasteks ja laimavateks. Isikuna võib sümboliseerida tagurpidi kaart inimest, kellele endale ei lähe üldse korda enda levitatavad väärarvamused ja keelepeks. Tegu võib olla ka salaliku ja südametunnistuseta isikuga. Sellise isiku puhul on parim, mida teha saate, teda ignoreerida.

Mõõkade rüütel

Võtmesõnadeks on
* aus ja hoogne
* enesekindel
* terav mõistus
* analüüsiv
* taktitus

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Stressirohked olukorrad puhutakse ääretult suureks, sest isik nende taga naudib draamat. Kaart sümboliseerib isikut, keda olete usaldusväärseks pidanud ja tema vankumatus truuduses kindel olnud, kuid nüüd võib ta teid hätta jätta. Tema puhul on sõnu rohkem, kui tegusid. Tema intelligentsus laseb tal siiski olukordadest puhtalt välja tulla, eitades oma osalust.

Mõõkade kuninganna

Võtmesõnadeks on
* nutikas ja otsekohene 
* aus
* terane mõistus
* asja tuuma tabav
* elu ei tasu liiga tõsiselt võtta.

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Tegu võib olla olukorraga, kus teid ebaõiglaselt rünnatakse. Isikuna võib tegu olla inimesega, kes on ootamatult muutunud kibestunuks ja kättemaksuhimuliseks. Tavaliselt võib olla tegu äärmusliku stressiga, mis paneb inimese käituma nii, et ta ise ei taju, kui liialdatud on ta nõudmised. Kui see nii on, on soovitav sellisest isikust eemalduda, sest ta peab ise ennast aitama.

Mõõkade kuningas

Võtmesõnadeks on
* kõrged sihid 
* võimekas
* terase taibuga
* otsekohene ja õiglane 
* ennast kehtestav

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Tagurpidisena muutub tavapäraselt tasakaalukas kuningas destruktiivseks. See võib sümboliseerida ka olukorda, kus teid seatakse mingi tulemuse saavutamise nimel ebanormaalse surve alla. Teil pole võimalik selles olukorras vaielda, seega võite masendusse langeda. Õnneks on tegu ajutise olukorraga. Isikuna võib tegu olla mõttemänguriga, kes on oma võidu või eesmärgi saavutamise nimel kõigeks valmis.

 

SAUAD

Võtmesõnadeks: suur soov, nägemus, energia, aje.

Sauad on seotud tulega ja neid võidakse nimetada ka valitsuskeppideks, nuiadeks või skeptriteks. Nende tunnusmärk on tavaliselt puuoks, mis sümboliseerib elujõudu või sädet ning uusi arenguid. Sauad räägivad loomingulistest protsessidest ja sellest, kuidas inimesed midagi uut alustavad või algatavad. Kui ladumises on ülekaalus sauad, siis viitab see sellele, et olete kärsitult valmis seikluseks.

Sauade äss

Võtmesõnadeks:
* kirglik 
* originaalne ja loov
* inspiratsioon
* tugev eneseusk 
* seksuaalne initsiatiiv

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Tagurpidi sauade äss räägib loominguliste projektide takerdumisest või viivitustest reisimisel. Tööl võidakse näiteks töös olev projekt katkestada või edasi lükata viletsa organiseerimise tõttu. Kaart sümboliseerib valestarte ja seda, et plaanid tuleks enne korralikult läbi mõelda, kui neid tegema asutakse.

Suhetes on tagurpidi sauade äss paaridele lahusolekut tõotav kaart näiteks ühe osapoole eemaloleku tõttu töö pärast või näitab vähest mehepoolset panust suhtes. See võib viidata ka raskustele lapse eostamisel, eriti siis, kui ladumises on läheduses mõõkade 3.

Sauade kaks

Võtmesõnadeks on
* algatusvõimelisus
* riskialdis olemine
* julgus ja jõud
* kartmatus oma seisukohtade eest seista
* võimalusest kinni haaramine

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Tagurpidi kaart viitab sellele, et teie loomulik anne ei saa areneda, sest inimesed, kes saaksid aidata teid teie arengus, ei tee seda. Kui see nii on, siis tuleks mõelda keskkonna muutusele, sest peaksite olema koos inimestega, kes teie oskusi hindavad ja vaateid mõistavad. Sauade kaks tagurpidi võib vihjata ka sellele, et teie usaldust kiputakse kuritarvitama või viitab see teie partnerile, kes pole usaldusväärne. Peaksite vaatama, kas ja kuidas teie lähedased oma ülesandeid täidavad või veeretavad nad need kõik teie kaela.

Sauade kolm

Võtmesõnadeks on
* uue tee algus 
* ettenägelikkus 
* tõe otsimine 
* parima võimaluse leidmine 
* originaalsed ideed

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Kaart tagurpidisena sümboliseerib probleeme suhetes. Teie plaanid võivad takerduda ja teil võib olla keeruline või raske oma projektidega edasi liikuda. Teil võib tekkida suhteprobleeme, sest ei suuda ennast teistele arusaadavalt väljendada või ei saa teistest õigesti aru. Sellised seigad panevad teid end asjatult üksikuna tundma, kuid ärge andke ängistusele järele, vaid tegutsege aeglasemas tempos edasi. Tegu on siiski väikeste ja hetkeliste tõrgete ja ebameeldivustega. Edasi tegutsedes võite ikkagi edu saavutada.

Sauade neli

Võtmesõnadeks on
* vabadus  
* suhtlemisrõõm 
* üllatused 
* vabanemine emotsionaalsest taagast 
* kohustustest vabanemine

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Sauade nelja puhul jääb kaardi tagurpidine tähendus peaaegu samaks kui õigetpidi kaardil. Lisandub vaid vähene pahameel selle pärast, et teil ei ole piisavalt aega tegelda enda lemmikasjade või aladega või siis takerduvad teie mõningad plaanid. Võite tunda end ka justkui teiste jaoks nähtamatuna, sest teid ei panda lihtsalt tähele. Kui see nii on, siis tuleks mõelda ja vaadata, kas probleem on teis või teistes. Pigem on asi selles, et teie lähiümbrus pole õige. Kaart viitab sellele, et segane aeg saab varsti läbi ning õigetpidi kaardi positiivne tähendus pääseb võidule.

Sauade viis

Võtmesõnadeks on
* võistlemine, konkurents 
* tulutu enesekaitse katse 
* pisikesed tagasilöögid 
* masendavad ja ärritavad sündmused ning asjaolud 
* tagakiusamine

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Tagurpidi sauade viis viitab valeinfole või pettusele. Võimalik, et teid veetakse alt, seetõttu peaksite hoolega kontrollima igasugust teieni jõudvat infot ja selle allikat. Saadud info võib osutuda lausvaleks või liialduseks. Kaart vihjab kõige äärmuslikumal juhul ebaaususele.

Tagurpidisena viitab kaart sellele, et olete stressis kuna teie positsioon pole eriti tugev. Teil tuleks tegutseda oma sisetunnet ja arusaamu silmas pidades ning olla ülimalt valiv usaldatavate inimeste suhtes. Lisatähenduseks võib kaart vihjata kohtuvaidlustele.

Sauade kuus

Võtmesõnadeks on
* võit
* liigne uhkus
* toimetulek kõigega
* üleolekutunne

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Kaart viitab sellisel kujul sellele, et teil pole võimalik oma tasu õigeaegselt kätte saada.

Õnneks pole see olukord lootusetu, sest vihjab pigem sellele, et te ei jää sellest päris ilma, vaid see jõuab teieni hilinemisega. Seega on teil vaja olla lootusrikas ja oma eesmärgis kindel. Ootamine võib olla teie jaoks küll närvesööv, aga sinna ei saa midagi parata, sest viivitus ei sõltu teist ega teie võimetest. Püüdke jääda rahulikult kannatlikuks ning tegelege vahepeal muude asjadega.

Kaart võib viidata sellele, et teised kipuvad teid alt vedama ja see õõnestab ka teie enesekindlust. See mõju pole õnneks püsiv, nagu väikese arkaani kaartide puhul ikka, nii et pettumusi ei tasu liigselt südamesse võtta. Lisatähenduseks on ülbus ja ennasttäis olemine ning uhkus.

 

Sauade seitse

Võtmesõnadeks on
* enda maksmapanek 
* kindlaksjäämine endale 
* trots 
* resoluutsus 
* oma veendumuste eest seismine

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Kaart viitab teie kahtlustele oma eesmärgi õigsuse suhtes. Võite teha palju, et teid kuulda võetakse, kuid peate pidevalt vaid takistustega heitlema. See tekitab teis tunde ja kahtlused, kas tegelete ikka õige asjaga ning kas sel kõigel on üldse mõtet. Tunne, et olete pidevalt probleemidesse mattunud võib tekitada ärevust ja kõhklustunnet. Kui kaart ilmub koos sauade kümnega, tähendab see, et teil tuleb leppida sellega, mida te muuta ei saa ja keskenduda sellele, mida on võimalik ära teha. See käib ka suhete kohta. Nii et teil on vaja endalt küsida, milliste partneri aspektidega suudate leppida ja mis on teie jaoks väljakannatamatud.

Sauade kaheksa

Võtmesõnadeks on
* kiired arengud 
* uudised
* prioriteetide paika panemine 
* asjade lõpuleviimine

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Kaart sümboliseerib sel kujul hilinemist. Peate olema kannatlik, sest teie pooleliolevad tööd või mingi otsus, mida ootate, viibib. Oluline on kõigist praegustest hädadest vaikida.

Suhetes võib esineda väiklasi tülisid. Kui teil on uus suhe, siis võite olla pettunud, et teie väljavalitu ei kontakteeru teiega. Uurige ümbritsevaid kaarte ja kui ladumises on tagurpidi Armastajad, Mõõkade kolm või Mõõkade kümme, siis on see vihje, et sellest suhtest ei tule midagi välja. Kui aga esinevad positiivsed kaardid nagu karikate äss, Armastajad õigetpidi, karikate kaks, kuus, üheksa või kümme, siis on teil lootust uuesti kokku saada. Tagurpidi kaardi lisatähendus on armukadedus.

 

Sauade üheksa

Võtmesõnadeks on
* ettevaatlik käitumine
* valmisolek halvimaks 
* visadus
* mineviku meenutamine 
* valvsus

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Kaart tagurpidisena sümboliseerib teile osaks saavat ebaõiglust ja tugevat vastasseisu. Vaatamata sellele, et olete endast kõik andnud, ei kuule te selle eest peaaegu mitte kunagi tänusõnu. Tegu võib olla kapriissete ja mõistmatute klientidega, nõudlike sõprade või pereliikmetega. Te ei suuda tänu sellele oma tööd nautida ning hakkate oma ülesandeid tuimalt täitma. Samas võib olla ka nii, et olete ise see paindumatu ja põikpäiselt käituv isik. Kaart võib viidata ka sellele, et keegi võib teie haldusala rünnata ja vihjab piiridele. Või suhtes näiteks võib olla partner kaitseseisundis, kuna talle näib, tungite talle ebamugavust tekitades tema territooriumile.

Sauade kümme

Võtmesõnadeks on
* süütunne 
* raske koorma vedamine 
* liiga palju kohustusi 
* liiga suur vastutus
* töö all ägamine

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Tagurpidi kaardi puhul võib teile näida, et mõned kujuteldavad koormad on teie jaoks reaalsed. See võib viidata stressile, kus kipute igast ülesandest enda jaoks probleemi tekitama. Soovitav on oma koormat kergendada ning mitte püüda olla kogu aeg täiuslik. Kaardi lisatähenduseks on kangekaelsus, mis viitab vahel sellele, et olete ise end liigselt survestanud, et täita võimatuid eesmärke. Tagurpidi sauade kümme vihjab ka teatud väljapääsmatuna näivale ringile palgatöö ja koduste kohustuste vahel, kus soovite kõike sajaprotsendiliselt teha. Nüüd on teil vaja aeg maha võtta ja iseenda vajadustele rohkem tähelepanu pöörata. Kui sellega toime tulete, hakkab ka teie edasine teekond laabuma.

Sauade paaž

Võtmesõnadeks on
* värsked ideed, loovus
* millegi uue proovimine 
* entusiasm 
* vajadus olla julge
* lapselik vaimustus 
* meelitav austaja

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Kaart sümboliseerib viivitusi ja keeruliseks muutuvat suhtlust, sest sõnumid ja e-kirjad kipuvad kaotsi minema. Isikuna sümboliseerib tagurpidi kaart jututeemasid, mis on negatiivsed ja karmid. Õigetpidi poiss sümboliseerib isikut, kes oma eesmärkidest kinni hoiab. Tagurpidisena on aga tegu pahuraid jututeemasid arendava isikuga. kaart sümboliseerib ka võimetust teiste arvamusega arvestada ning üleüldist põikpäisust. Ta on püsimatu ja jätab alustatud asjad pooleli. Ta võib kergesti tüdineda ning jätta teid kõigi tagajärgedega üksi tegelema.

Sauade rüütel

Võtmesõnadeks on
* hulljulgus
* hea jutuga hoopleja 
* kütkestav 
* tundetu
* võimekas
* ülespuhutud
* kelm

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Kaart sümboliseerib tagurpidisena suhtlemishäiret või loomingulist takistust. Näiteks võivad e-kirjad minna valele aadressile või ei jõua vajalikud sõnumid teieni. Viitab ka viivitustele ja otsustele, mis lükatakse edasi. Õnneks on see mõju ajutine, möödudes kiiresti. Jääge oma plaanidele kindlaks ning säilitage eneseusk. Isikuna on tegu oma staatust hindava, egotsentrilise inimesega, kes ei viitsi ega taha end raske tööga vaevata, et saavutada soovitu. Sellele vaatamata soovib ta teiste tehtud töö eest au ja kiituse endale saada. Tähelepanu otsiv ja teesklev isik tegutseb vaid enda huve silmas pidades.

Sauade kuninganna

Võtmesõnadeks on
* naine, kes teab oma väärtust 
* selged sihid 
* enesekindlus 
* häirimatus
* energiline ja toimekas, seksuaalselt võimekas

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Kaart sümboliseerib pidevat teiste sekkumist teie ellu ja tunnet, et olete justkui järelevalve all. Valitseb üleüldine segadus, kuigi oleks vaja kord majja lüüa. Selle võib põhjustada kellegi teie lähedase või teie enda soovimatus tunnistada, et ollakse endale liiga suur koorem võetud. Kui see käib teie kohta, siis mõelge, kas teete seda kõike seetõttu, et kardate muidu teiste poolt kõrvaleheitmist. Isikuna on tegu inimesega, kes ei pea enda lubadustest kinni, on kade ega soovi näha enda lähikonnas kedagi teist esile tõusmas või säramas.

Sauade kuningas

Võtmesõnadeks on
* karismaatilisus
* julgus 
* eeskujuks olemine
* mõjuvõim 
* dramaatilisus 
* riskivalmidus

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Kaart viitab sellele, et te ei suuda teistele oma seisukohti selgeks teha ja piirangutele. See võib tähendada ka seda, et töötate vastu oma sisetundele. Kui tunnete, et see, mida teete, pole teie meelest õige, siis pole mõtet end rohkem survestada, vaid olla avatud teistele võimalustele. Isikuna viitab tagurpidi kaart kitsarinnalisele, reeglitest iga hinna eest kinni hoidvale, isekale hirmuvalitsejale, kes võib olla teie ülemus või lapsevanem. Ta keeldub kuulda võtmast ükskõik keda, kelle vaated ei ühti tema omadega ning tegutseb vaid enda huvisid ning heaolu silmas pidades.

MÜNDID

Võtmesõnadeks mateeria, tegelikkus, meeled.

Mündid käsitlevad mateeriat ja sümboliseerivad käegakatsutavaid asju, mis annavad turvatunde. Igal müntide kaardil on kaks poolt nagu mündilgi.

Müntide äss

Võtmesõnadeks on
* küllus, heaolu 
* võime saavutada, mida soovid
* kaine ja realistlik mõttelaad
* keskendumine
* realistlik ellusuhtumine

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Tagurpidi müntide äss räägib ühe tulemuse külge klammerdumisest ja ahnusest. See tähendab materialistlikku mõttelaadi ja seda, et teie elu teised aspektid kannatavad, kui keskendute vaid ühele kindlale eesmärgile elus. Kaart võib tähendada ka raha ebamõistlikku kulutamist. Seega tuleks hoolega vaadata ja kaaluda kõiki raha investeerimise võimalusi või seda, kelle heaks töötate, sest teid võidakse omakasupüüdlikel eesmärkidel ära kasutada ja maksta näiteks lubatust vähem tasu. Tagurpidi äss võib ette kuulutada ka seda, et peaksite praegu vältima suuri finantsotsuseid.

Isiklikes suhetes võib müntide äss tagurpidi kujul viidata mõnele lähedasele, kes muutub liiga kontrollivaks ja materialistlikuks ning soovib kõike endale hoida. Kaart võib viidata ka arutule rahakulutamisele näiteks hasartmänge mängides.

Müntide kaks

Võtmesõnadeks on
* paindlikkus 
* võimalustega mängimine 
* kaasaminek vooluga, kohanemisvõime 
* avatus muutustele 
* naermine 
* mitmete probleemidega samaaegne tegelemine

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Sellises asendis kaart võib viidata vastutustundetule rahakulutamisele, mis tekitab probleeme. Egoism ja uhkus võivad olla domineerivad ning võitu saada praktilisusest. Üldine hoolimatu suhtumine rahasse, varjatud finantsvead ja hasartmängud on tavaline tõlgendus tagurpidi müntide kahele.

Tööga seoses võib tegu olla ülemusega, kellel on alluvate suhtes ebareaalsed ootused ning kes on empaatiavõimetu ning survestab töötajaid.

Kaart tagurpidisena võib viidata näiteks äripartnerluse lõpule, mille põhjuseks on finantsraskused. Võib ka olla, et üks partnereist panustab ühisesse ettevõtmisse rohkem ressursse kui teine.

Müntide kolm

Võtmesõnadeks on
* vilumus, koostöö 
* töö lõpetamine
* tööalane areng 
* teadlikkus oskustest

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Tagurpidi kaart viitab sellele, et te ei taha üldse tööd teha, sest see on teie jaoks väsitav. Selle põhjuseks võib olla see, et algselt pakuti teile tööle kandideerides maad ja ilmad kokku, aga hiljem selgus, et olite end pimestada lasknud võltsreklaamist ning kõik osutub teie jaoks äärmiselt tüütuks. Samuti võib tegu olla sellega, et te olete kaotanud lootuse leida endale üldse kunagi sobiv karjäär. Teil on vaja langetada otsus, kas liikuda edasi või jääda paigale ja leppida tüdimust tekitava tööga.

Tagurpidi müntide kolm võib vihjata ka puudulikule planeerimisele, mistõttu mingi projekt võib läbi kukkuda. Tegu võib olla näiteks omandi puhul sellega, et ehitajad ei lõpeta oma alustatud tööd.

Müntide neli

Võtmesõnadeks on
* pahatahtlik omandihimu 
* ihnus ja omakasu 
* väiklus
* ei soovi muutusi 
* materialistlik manipuleerimise ajend.

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Tagurpidi kaart viitab sellele, et teil on tegu liiga materialistlikele väärtustele orienteeritud inimesega, kes pean end kuningaks või kuningannaks ning hoiab iga hinna eest kinni oma positsioonist ja varandusest. Kui see käib teie enda kohta, siis püüdke sellest vabaneda, sest see võtab teie mõtteis liiga palju ruumi ning toidab järjekindlalt uskumust, et teil ei saa materiaalsetet asjadest iial küllalt olema. Tööga seotud ladumises võib kaart viidata sellele, et lasete liiga palju võimalusi käest, sest olete ebakindel ning kardate muutusi. Seetõttu on soovitav end täiendada ja endaga rohkem vaeva näha.

Isiku puhul on tagurpidi kaart vihje sellele, et tegu on ennasttäis ja toretseva inimesega, kes on lisaks isekas ja kontrolliv.

Müntide viis

Võtmesõnadeks on
* puudus, materiaalsed probleemid
* ohvri tunne 
* eneseanalüüs
* tunne, et midagi on elust puudu 
* oma vajaduste eiramine

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Tagurpidi kaart viitab sellele, et peaksite üle vaatama oma väärtushinnangud. Kui kipute klammerduma raha, inimeste või objektide külge, siis küsige endalt, mis see on, mida väldite? Vanade mälestuste ja asjade kogumine võib vihjata sellele, et teil on vajadus tunda end turvaliselt ja teil pole praegu usku sellesse, et teid tulevikus võidakse toetada. Õnneks on selle kaardi mõju ajutine nagu ikka väikese arkaani kaartide puhul.

Suhtes võib see tähendada, et teil on isekas partner, kelle tõttu kannatate, sest ta ei soovi piisavalt panustada ei majanduslikult ega emotsionaalselt. Kaart võib viidata ka ekspartnerile, kes on teile võlgu jäänud ega soovi seda tagastada.

Müntide kuus

Võtmesõnadeks on
* omamine ja mitteomamine
* heldus 
* kaotus või võit
* õppimine või õpetamine 
* võtmine või andmine, ühe mündi kaks poolt

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Tagurpidi kaart viitab sellele, et teil küll raha on, aga see kaob teil sõrmede vahelt nagu liiv, sest olete hooletu või varastatakse teilt raha. Traditsiooniliselt on seda kaarti tõlgendatud kui raha vargust. Sõnum on eriti tugev siis, kui see satub ladumises mõõkade seitsme lähedusse. Väikeses arkaanis on mõõkade seitse varga kaart. Soovitus on oma varandusel silm peal hoida ja kulutustega piiri pidada, et piisavalt raha alles jääks. Kaart võib vihjata ka teiste kadetsemisele raha pärast, nii et jälgige ennast ning ka end ümbritsevate inimeste suhtumist.

Teine tähendus on kaardil raha pakkumine teile, kuid sellistel tingimustel, mis pole teile vastuvõetav. Sellisel juhul pole vaja kompromisse otsida, vaid selgelt ei öelda, sest võimalusi tekib tulevikus nagunii veel.

Müntide seitse

Võtmesõnadeks on
* hindamine 
* puhkamine 
* varude kontroll
* tööviljade maitsmine 
* edasiste plaanide tegemine 
* valmidus uuteks väljakutseteks

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Tagurpidi kaart viitab viivitamisele. Teil on vaja täielikult pühenduda oma pooleliolevatele projektidele või elulaadile vaatamata sellele, kas teie elus on hetkel tõusud või mõõnad. Võibolla peaksite oma energia kuskile mujale suunama, näiteks valima uue karjäärisuuna või otsima teistsuguse töö. Võimalik, et tegu on seisakuga ja töö ei edene või siis see, et teie rahaline olukord on püsinud pikka aega muutumatuna. Soovitav on  mitte norutama jääda, sest nii võivad head võimalused käest libiseda. Seega tuleb end kokku võtta ja tegutsema asuda ning võtta vastu otsus edasise suuan suhtes.

Kaart võib vihjata ka murele mingi finantstehingu või laenu pärast.

Müntide kaheksa

Võtmesõnadeks on
* vilumus
* usinus, visa töö viib sihile 
* millegi uue õppimine 
* tööle keskendumine 
* millegi kallale asumine

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Tagurpidi kaart viitab sellele, et tunnete nagu oleksite lõksu sattunud. Selle põhjuseks võib olla valesti valitud eriala, mis teile ei sobi ega anna teile piisavalt võimalusi oma huvidega tegeleda ega neid arendada. Ilmselt teete oma tööd vaid raha pärast. Praegu võib see teile isegi vastuvõetav olla ja kannatate selle välja, kuid pikemas perspektiivis mõjub see teile ruineerivalt. Soovitav oleks sellest olukorrast eemalduda ja otsida endale midagi südamelähedasemat.

Müntide kaheksa tagurpidi näitab, et mingi olukord või ajajärk on lõpule jõudmas, seega on arukas mitte lõppu ootama jääda, vaid suunata oma energia uue töö otsimisse. Oma praeguse olukorraga pole soovitav leppida, kuna see ei paku teile ei tunnustust ega saavutusi.

Müntide üheksa

Võtmesõnadeks on
* millegi saavutamine 
* eneseusk 
* mugav elu, elu nautimine 
* enesekindlus 
* materiaalne heaolu ja leidlikkus
* vastutustundlik tegutsemine.

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Tagurpidi kaart viitab suurele egole ja edevusele ning tungile materiaalselt rikastuda ning see kõik kipub kontrolli alt väljuma. Tegu võib olla teie enda liigse raha kulutamisega või teeb seda teie kaaslane. Kaart sümboliseerib isekatel eesmärkidel raha kulutamist või finantssõltuvust.

See võib viidata ka sellele, et olete võlgadega jännis ning teid ähvardab oht kodust ilma jääda. Otsige abi, sest see on teil käeulatuses.

Müntide kümme

Võtmesõnadeks on
* rikkus
* traditsioon
* hea elu 
* külluse nautimine 
* jõukuse otsimine.

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Tagurpidi kaart viitab sellele, et teil on probleeme sugupõlvede vahelise suhtlemisega, kus üks generatsioon kipub teise üle valitsema hoiakute erinevuse tõttu. Probleemid võivad olla tekkinud nii raha kui kinnisvara pärast või on siis tegu üldiste finantshoiakutega. Kaart võib ladumisse ilmudes vihjata ka väga rangetele vanematele, kes püüavad oma peret raha abil valitseda.

See võib viidata ka sellele, et vanema generatsiooni traditsioonilised väärtused ei ühti järeltulijate omaga ning see pärsib nii väljendusvabadust. Neil võib olla raskusi leppimaks sellega, et lapsed tahavad asju omal moel teha.

Suhteküsimustes võib tegu olla isikliku elu tagaplaanile jäämisega ning sellega, et auahnus võtab võimust. Rahaküsimused, kinnisvara ja perekonna nõudmised võivad saada koha esiplaanil ning armastus mitte.

Müntide paaž

Võtmesõnadeks on
* keskendumine ja edasijõudmine
* realistlik plaanid 
* usaldusväärsus teiste silmis
* hea võimaluse kasutamine

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Tagurpidi kaart viitab sellele, et võite saada ebameeldivaid uudised raha või kinnisvara kohta.  Valitsev on vastutustundetus ja raiskamine ning võite kannatada saada kellegi isekate tegude tõttu. Tegu võib olla mõne noore inimesega või siis ebaküpse sõbraga.

Kaart võib viidata ka kellelegi, kes soovib midagi teile kuuluvat omandada. Otseselt ei pruugi tegu olla reaalse vargusega, vaid ebaaususega. Olge selles suhtes tähelepanelik.

Müntide rüütel

Võtmesõnadeks on
* töökus ja sihikindlus 
* realistlik ellusuhtumine
* riskidest hoidumine
* kiretu pingutus
* paindumatus
* armusuhte aeglane areng.

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Tagurpidi kaart viitab sellele, et teil on vaja vältida liigset rahulolu iseendaga ning kontrollida erilise hoolega üle kõik finantstehingud. Negatiivseim tõlgendus tagurpidi müntide rüütli puhul on halb ja teid valele teele eksitav nõuanne ja puudulik finantskorraldus.

Isikuna on tegu põikpäise ja teiste seisukohti mittemõistva inimesega, kes on lisaks pessimistlik, aeglane ning tõrgub oma mugavustsoonist väljumast ning tegutsema hakkamast. Kalduvus olla salalik, materialistlik ning mõningatel juhtudel isegi ebaaus.

Müntide kuninganna

Võtmesõnadeks on
* südamlikkus
* soov kõiki aidata
* leidlikkus ja loovus 
* usaldusväärsus 
* mõistlik ja pretensioonitu.

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Tagurpidi kaart viitab finantsidele, mis võivad kannatada saada. Oodatav raha ei jõua mingil põhjusel teieni või võidakse isegi seadusevastaselt kõrvaldada. Samuti võib tegu olla kellegi teise finantsvigadega. Lisatähenduseks võib olla, et olete oma kodu hooletusse jätnud, sest muid muresid on liiga palju.

Isikuna tähistab kaart põikpäist ja ilma erilise kujutlusvõimeta inimest. Tegu võib olla kas äärmusliku emotsionaalse kulutaja või ihnuriga. Ta võib kasutada raha teistelt kiindumuse saamiseks või siis on tema ettearvamatu käitumine talle lohutust pakkuv.

Müntide kuningas

Võtmesõnadeks on
* ettevõtlikkus
* karismaatilisus
* usaldusväärsus
* resoluutsus
* finantsalased nõuanded
* filantroop

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Tagurpidi kaart viitab sellele, et tegu on ahne ja ebausaldusväärse isikuga. Soovitav on kõik päevakorras olevad dokumendid hoolega üle kontrollida, et neis poleks esmapilgul märkamatuks jäävaid lisasid, mis teile kahju toovad. Üheks kaardi tähenduseks on ka võlg, seega on soovitav oma rahaasjad tähelepanelikult üle vaadata, et te ei teeks üleliigseid kulutusi.

Isikuna võib tagurpidi kaart vihjata äraostetavale või mingite pettuste või hasartmängudega tegelevale inimesele, kes on otsustanud iga hinna eest võita.

KARIKAD

Võtmesõnadeks emotsioonid, armastus, suhe, tunded.

Karikad sümboliseerivad emotsioone, tundeid ja suhteid teiste inimestega ning maailmaga. Karikatel on nii positiivseid kui negatiivseid energiaid, seega tuleb tõlgendamisel sellega arvestada.

Karikate äss

Võtmesõnadeks on
* sügavad tunded
* armastuse väljendamine
* armulugu
* armumine armastusse
* sügava suhte soov

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Tagurpidi karikate äss viitab viljakusprobleemidele loomingulisele ummikseisule. Teil võib tekkida ajapuudus, et oma projekte või suhteid edasi arendada või jäetakse hoopis teid hooletusse. Teiste inimeste nõudmised kurnavad teid. Suhteküsimustes viitab tagurpidi karikate äss segadusele või pettumustele ning sellele, et võimalik uus suhe ei arene millekski pikaajaliseks. Üldiselt viitab see kaart tagurpidi olekus kahtlustele ja ebakindlusele inimeste suhtes, keda tahaksite usaldada. Järgige on intuitsiooni ning jääge endale kindlaks, sest see negatiivne mõju lõpeb peagi.

Karikate kaks

Võtmesõnadeks on
* seksuaalne köitvus, veetlus 
* sideme loomine 
* vaherahu kuulutamine 
* mineviku unustamine

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Karikate kaks sümboliseerib tagurpidisena suhtestressi. See võib tähendada, et uus armulugu muutub ebameeldivaks või lootused on petlikud. Kaart viitab teie sisetundele ja sellele, et peaksite seda usaldama, kui teile tundub, et midagi on suhtes viltu. Tavaliselt on kahtlustel alust ja selle ignoreerimise asemel võiksite oma hirmudest avatult rääkida.

Kaart võib pikaajalise suhte puhul tähendada elu pingete ja stressi väljendust. Kui asi on selles, tuleks teil ehk avameelselt suhelda, sest teineteisest arusaamine on ilmselt hetkel nõrk, kuid kui mõlemad pingutate selle nimel, saate kõik korda. Kirg võib olla tagaplaanile jäänud, kuid see võib taas süttida.

Karikate kolm

Võtmesõnadeks on
* sõprus
* meeskonnatöö
* millegi pühitsemine
* positiivsuse jagamine
* joovastus
* kohtumine ja suhtlemine 
* kogukond

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Kaart viitab laes olevatele emotsioonidele, mille on põhjustanud liiga kaugele läinud flirt või oma himu rahuldamine. Pikaajalises suhtes võib tekkida teineteisest võõrdumine ning ebakõlad. See võib viidata ka mõnele lähedasele, kes on liiga põikpäine ja egoistlik ning suhe temaga kipub seetõttu kiiva kiskuma. Olgu siis tegu paari- või sõprussuhtega. Tagurpidi kaart võib vihjata ka sõprade emotsionaalsele reetmisele.

Loometeel võib ette tulla rohkelt takistusi või nõrgeneb teie loomingulisus järsult. Puudu võib jääda motivatsioonist, algused võivad tunduda rasked ning vajalik tugi võib puududa. Soovitav on aeg maha võtta ja pöörduda tagasi oma tegemiste juurde siis, kui olete tasakaalukam ega lase ennast teiste nõudmistest ja tahtmistest kõigutada ega segada.

Tagurpidi karikate kolm võib tähendada mõnikord ka korduvaid ja ärritavaid tervisemuresid, millele oleks vaja täit tähelepanu pöörata.

Karikate neli

Võtmesõnadeks on
* asjade isiklikult võtmine
* kahtlused ja enesesse vaatamine 
* pole initsiatiivi
* aja maha võtmine 
* olemasolevate võimaluste kasutamata jätmine, endast vähese andmine.

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Igatsete muutusi, olete rahulolematu, aga ei tea ise ka veel, mida konkreetselt tahate. Kui see nii on, soovitatakse teil tegeleda nii tööl, suhetes kui oma ümbruses kõigega, mis vajab muutmist. Püüdke oma vajadusi esile tuua, mitte neid maha suruda ega peita. Kaart sümboliseeribki unustusse jäetud tundeid ja ebamääraseid ootusi. Tagurpidi kaart viitab muutuste ootamise asemel ise muutuste tegemisele.

Karikate viis

Võtmesõnadeks on
* segadus tunnetes 
* kaotus ja kahetsemine
* lein ja kurbus
* prioriteedid muutuvad 
* vastupanu muutustele

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Koos Saatana kaardiga on tagurpidi karikate viis ainsad kaardid taropakis, mille selline asend on positiivsem kui õigetpidi asend. Tagurpidi kaart viitab sellele, et olete allakäigutrepil peatunud ning hakkate ülespoole tagasi pürgima. Teil on vaja lasta oma valusatel minevikumälestustel minna ning sellest toibudes olete tugevam kui iial varem. Suudate tegelikkust arvestades edasi liikuda. Kaart võib tähendada ka vanade tuttavate või sõpradega kohtumist ja seltskondlikku suhtlust.

Karikate kuus

Võtmesõnadeks on
* hea tahe
* nostalgia
* mängulisus
* sentimentaalsus 
* lapsepõlve meenutused
* puhas südametunnistus

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Tagurpidisena paneb see kaart teid minevikku ilustama ja sel ajal toimunud sündmusi idealiseerituna nägema. See võib vihjata ka edasiliikumise vältimisele ja minevikku kinni jäämisele. Suhetes tähendab see seda, et mingi vana suhe peaks jääma minevikku, mitte hakkama seda uuesti taaselustama või üles soojendama. Ootamatult tulevad külalised või sõnumid-uudised võivad samuti vanu meenutusi ellu äratada. Siiski on soovitav need sinnapaika jätta, sest neil pole teie elus enam kohta.

Karikate seitse

Võtmesõnadeks on
* enesekesksus
* fantaseerimine ja illusioonides elamine
* palju valikuid
* kõrged ootused
* vältimatute asjade edasilükkamine.

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Tagurpidi kaardil on õigetpidi kaardiga üsna sarnane tähendus, aga siiski on tegu lisaks äärmusliku emotsionaalsusega. Oht on mingit olukorda või situatsiooni liigselt idealiseerida ning teadlikult tõde vältida. Suhtes võib see tähendada pettust, sest tegelikkus ei vasta sellele, mida välja lastakse paista ja uus partner võib olla truudusetu. Praegu pole sobiv aeg end suhtega siduda. Võtke aeg maha, kuniks olukord selgineb.

Karikate kaheksa

Võtmesõnadeks on
* raske olukord jääb seljataha
* edasiliikumine
* elumõtte otsimine

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Mõelge hoolega järele, kas klammerdute liigselt mineviku külge, kuigi elu nõuab, et te tegeleksite praegu selle muutmisega. Tagurpidi kaart viitab vigadele, mille olete teinud otsuseid langetades, tehes neid kas liiga rutakalt või läbimõtlematult. Samuti võib see vihjata liigsele viivitamisele. Edasiminekuks oleks teil vaja kuulata oma sisetunnet. Ülimalt oluline on õige ajastus, seega usaldage oma intuitsiooni. Kaardi lisatähendus on hüljatus. Olete segaduses, sest teile näib, et teised eemalduvad teist kiirustades.

 

Karikate üheksa

Võtmesõnadeks on
* seksuaalne ja emotsionaalne rahulolu
* soovide täitumine
* rahulolu saavutatust
* hea õnne ja elu nautimine.

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Üleolev enesega rahulolu, egoism ja enesekesksus soosivad emotsionaalset eraldumist. See võib viidata tagurpidisena nartsissismile, kus teised on egoistlikud ega näe kaugemale iseenda vajadustest. See võib tuua päevakorda nii isiklikud kui töösuhted, kui kaaslased rühivad teid maha jättes ja oma isiklikku kasu silmas pidades edasi. Kuid samas tuleb ehk endalt hoopis küsida, kas te ise pole selline hoolimatu edasitrügija, kes teised kõrvale tõrjub.

Nii äri- kui isiklikes projektides valitseb ebakindlus ning plaanid kipuvad takerduma. Ka loomingulisus saab kannatada pidevate nurjumiste tõttu. Tuleks keskenduda tasakaalu säilitamisele ja kindlatele tavadele ning ärge lase end kõigutada hetkel teile ebasobivatest energiatest. Ärge loobuge oma unistustest ja plaanidest, kuigi praegu pole nende elluviimiseks just kõige sobivam aeg.

Kuna teie energia võib olla madalseisus, hoolitsege iseenda eest ja oma suhete eest erilise tähelepanuga. See võib tähendada ajutist letargiat seni, kuni uuesti ärkate ja tegutsema asute.

Karikate kümme

Võtmesõnadeks on
* pereõnn
* heade aegade ettekuulutus 
* emotsionaalne heaolu
* armastuse kiirgamine

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Tagurpidisena võib mingi perekondlik probleem nõuda teie tähelepanu ja lahendamist. Võivad olla tekkinud muutused peresidemetes ja sõprussuhetes ning te ei saa enam harjumuspäraselt käituda. Lisaks võib teile näida, et perekond ei kohtle teid vääriliselt ega austa püiisavalt teie panust.

Ka sõbrad võivad pahameele põhjuseks olla, mille tõttu nad teist eemalduvad. Kuid nende asemel võivad teie ellu ilmuda uued inimesed, kes teile isegi rohkem meeldivad. Unustada ei tohi ka seda, et need on vaid ajutised tagasilöögid, mitte mingid suured väljakutsed.

Karikate paaž

Võtmesõnadeks on
* tundlikkus
* romantilised tunded 
* noorem armuke
* flirtiv austaja
* teile avaldatakse armastust
* usaldate oma vaistu.

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Kaart tähendab tagurpidi asetuses pettumusi ja vastutustundetust. Teile võib näida, et elus polegi midagi peale töö ning lõbu polegi. Poiss isikuna ja tagurpidisena sümboliseerib ebaküpset, tähelepanu nõudvat ning vaid enda vajadustega arvestavat inimest. Ta võib elada oma unistuste maailmas ning kui peaks vaidlustesse sattuma, võtab kohe kaitseseisundi.

Ka on kaardi tähendus tagurpidisena liigne pidutsemine. Soovitav on rahuneda ning pöörduda korrapärase elu juurde tagasi.

Karikate rüütel

Võtmesõnadeks on
* liigne tundelisus
* idealiseerimine
* armunud armastusse endasse
* temperamentsus
* ohvri ja päästja suhe.

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Tagurpidi rüütel sümboliseerib pettumust. Esialgu ideaalsena näiv pakkumine osutub tühjaks loosiks, tekitades teis segadust. Võib sümboliseerida ka ebausaldusväärset isikut, keda võlub tagaajamine, romantiline või seksuaalne lühisuhe, aga see on ka kõik. Midagi püsivat ta ei kavatse. Ladumises võib see kaart viidata armukesele, kelle käitumine on vastuoluline ja võimatu ette ennustada ning kel on probleeme pühendumisega. Vaidluse korral on ta manipuleeriv ja selle asemel, et oma süüd tunnistada, püüab teid veenda selles, et olete ise süüdi. Parim, mida teha, on eemalduda, sest see ei too endaga kaasa muud kui vaid lõputut draamat.

Karikate kuninganna

Võtmesõnadeks on
* kaastundlikkus
* tingimusteta armastus
* valmist kaotajat aitama
* empaatiavõime

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Tagurpidi kaart sümboliseerib majanduslikku või emotsionaalset survet. Suhtes võib esineda armukadedust ning vahel viidata ka truudusetusele. Isikuna viitab sundmõtetesse kalduvale, tähelepanu nõudvale ja enda tahtmisi pealesuruvale inimesele. Isik, kes ei panusta rahaliselt ega seo end armastusega. Võimalusel püüdke talle mitte vastu tulla, sest võib oma tahtmistega täiesti ära kurnata.

 

Karikate kuningas

Võtmesõnadeks on
* elutarkus
* diplomaatilisus
* suuremeelsus 
* avatud meel
* kaine mõistuse ilmutamine kriisis
* piirangutega leppimine
* olukorra kaine hindamine 

TAGURPIDI KAARDI TÄHENDUS

Emotsionaalselt  haavatud ja püsimatu isik. Olemuselt võib tegu olla salaliku, endassetõmbunud inimesega. Võib sümboliseerida ka isikut, kellel on sõltuvusprobleemid ning kes käitub ennasthävitavalt.