Elutee number 5 inimesed on väga tahtejõulised ja armastavad üle kõige vabadust ning iseseisvust. Neist võivad saada kogukonna tugisambad,  organisatsiooni juhid või mingil juhtival kohal töötajad.

Elutee number viis
Number 5 eluteega inimesed on täis otsusekindlust ja jõulisust, mis aitavad neil elus edu saavutada.

Neile on iseloomulik tasakaalukus, jõulisus, otsusekindlus ja keskendumisoskus, mis teisi nende poole tõmbab nagu ööliblikaid tule poole. Neil on tavaks töötada ja elada ääretult sihikindlalt ja nad kasutavad ära pea kõik võimalused, mis nende teele tulevad.

Teiste silmis on nad menukad just oma omaduse poolest olla loomupäraselt kaitsvad oma hoolealuste suhtes. Nende seltskondlikkus ja optimism nakatab kõiki teisi nende ümber olijaid ja inspireerib ning tekitab kõigis elevust. Seetõttu on number 5 üks peamisi omadusi võime inimesi ilma erilise vaevata erinevatesse tegevustesse kaasata.

Nad on ka kiired mõtlejad ja oludele reageerijad ning suhtuvad entusiasmiga kõigesse, mida ette võtavad. Teistel on nende tempoga pea võimatu sammu pidada.

Nad haaravad ideid lausa õhust ja haistavad häid võimalusi nii nagu keegi teine seda ei suuda teha. Äri loomisel ja sellega seotud riskide võtmisel on nad loomingulised ja näiliselt impulsiivsed, kuid selle taga on tegelikult hästi läbimõeldud ideed.

Number viite töö on tõhusaim siis, kui nad saavad teistele oma võimeid ja võimekust näidata. Ideaalne oleks, kui nad saavutaksid edu kolmekümnendais, mitte varem, sest selleks ajaks on neil piisavalt kogemusi kogunenud. Nad õpivad kiiresti ja omandavad teadmisi lausa lennult.

Kui nad on saanud oma elu jooksul piisavalt kogemusi, võivad nad väga edukad olla kommunikatsiooni ja teaduse valdkonnas. Nad on teiste jaoks lausa edukuse musternäidised. Nende hämmastav karismaatilisus inspireerib teisi inimesi samuti selle poole püüdlema. Paljudel number 5 on kalduvus muutuda liiga enesekeskseks, aga kui nad suudavad sellest üle olla, on neil võimalus olla mõne eluliselt tähtsa liikumise või ürituse eest võitlejad.

Kui elutee numbriga 5 inimestel on ka nimenumber juhuslikult 5, on väga tõenäoline, et nad jõuavad oma elus saavutada kõrge positsiooni.