Elutee numbri saab kindlaks määrata siis, kui liita omavahel kõik teie sünniaja numbrid. See võib tõenäoliselt näidata teie suunda oma eluteel. See number võib ka näidata, mis teile tõenäoliselt elus enim õnne, rahulolu, edu ja rahuldust pakub.

Elutee number pole saatuse ennustamiseks vajalik, pigem on see saatuse näitaja, mis aitab leida tee rahulolu ja terviklikkuse saavutamise juurde. Seda võibki pidada numeroloogia juures kasulikuks.

Elutee number ei pea ilmtingimata olema teie õnnenumber, kuid see võib aidata teil leida õnne oma elus.

Elutee numbri arvutamine

Saate oma elutee numbri, kui liidate omavahel on oma sündimise päeva, kuu ja aasta.

Näiteks: Isik A sündis 15. septembril 1972. aastal. Tema sünnipäeva, -kuu ja –aasta numbrid on 6, 9 ja 1. Kuidas see saadakse? Kahekohalised arvud liidetakse omavahel ehk 15=1+5 = 6. Septembrikuu on kalendris üheksas kuu ehk number 9 ja 1972 omavahel liidetuna (1+9+7+2=28) annab tulemuseks 28, mis omavahel liidetuna (2+8=10) annab 10. Number kümnest saate omakorda liitmise teel number 1, sest 1+0=1. Nüüd ongi teil kolm numbrit. Need tuleb omakorda kokku liita. Saate 6+9+1=7. Seega on Isiku A elutee number 7.

Teine näide: Isik B sündis 10. augustil 1999. August=8, kuna see on aasta kaheksas kuu. Kuupäev kümme taandub numbriks 1, sest 1+0=1. Aastaarvu numbreid liites saate 1+9+9+9= 28, mis omakorda liidetuna annab 10 ehk taas 1, sest 2+8=10 ja 1+0=1. Seega on meil arvud 1 (sünnipäev), 8 (sünnikuu) ja 1 (sünniaasta). Need kokku liites saame 1+8+1= 10 ehk 1+0=1. Seega isiku B elutee number on 1.

Kolmas näide. Isik C on sündinud 11. jaanuaril 1940. aastal. Sünnipäeva 11 liidame omavahel 1+1=2. Saame numbriks 2. Jaanuar=1, sest on aasta esimene kuu. Sünniaasta 1+9+4+0=14 ehk 1+4=5. Seega oleme saanud kolm numbrit, milleks on 2, 1 ja 5. Need omavahel liites saame tulemuseks 2+1+5=8. Seega Isiku C elutee number on 8.

Elutee number kui teie olemuse näitaja

Elutee numbris avalduvad teie isiksuse jooned ning see kuidas käitute ja regeerite olukordadele. Selles numbris peegeldub teie põhiolemus, aga kui kahel inimesel on sama elutee number,ei tähenda see seda, et nad oleksid sarnased.

Miks nii? Elutee number kombineerub teiste numbritega teie sünniajas, mis võimaldab hoopis peenemat enesevaatlust ja nüansse. See tähendab, et kuigi elutee number võib paljudel olla sama, sõltub kõik siiski ka teistest numbritest.

Sama elutee number, kuid erinev tähendus

Kahel inimesel võivad olla sarnased oskused. Näiteks kõneosavus ja suurepärane esinemisoskus. Ühel neist võib olla eeldus saada heaks näitlejaks, kuid teisel see ei avaldu.  Sellest järeldub, et inimeste olemuse mõistmisel tuleb elutee number lugeda vaid lähtenumbriks. Selleks, et leida numbrid, mis teie heaks tööle hakkavad, tuleb vaadelda elutee numbris sisalduvaid kombinatsioone.

Ära ei tohi  unustada, et elutee numbri leidmiseks tuleb kõik numbrid kokku liita ja taandada lõpuks saadud kahekohaline arv ühekohaliseks, nii et jääks numbrid ühest üheksani. Kuid siin on üks erand. Need, kes saavad eluteenumbriks 11 ja 22, peavad teadma, et neid numbreid ühekohaliseks ei taandata, kuna tegu on eriliste meistrinumbritega. Nende puhul peabki jääma 11 ja 22, mitte 2 ja 4.