Nimenumber kolm
Nimenumber 3 omanikud võivad edu saavutada näitlejate ja kunstnikena.

Kui saate oma nimenumbriks 3, tähendab see seda, et teie suure edu saavutamiseks vajalik on peidus kunstis, muusikas või näitekunstis. Teile omane artistlikkus otsib võimalust esile pääseda. Teis on olemas talent, mis paneb kõiki inimesi teid jälgima ja teie andekust armastama ning seeläbi on teil eeldus saada kuulsaks ning tuntuks.

Need nimenumbriga 3 inimesed, kes suurt kuulsust oma elu jooksul ei saavuta, elavad siiski rahulolevalt ja õnnelikult. Seni, kuni nad suudavad oma loomingulisust kuskil rakendada, on nad oma eluga rahul.

Nimenumber 4
Nimenumber 4 omanikud on sageli ehitajad ja leiutajad.

Nimenumber 4 omanikel on varjatud anded ehitada ja luua, siis on nad kõige õnnelikumad. Nende mõttemaailm on ratsionaalne ja loogiline ning nad on võimelised täide viima näiteks ehitusprojekte. Nad suudavad edukalt inimesi ühise eesmärgi täitmise nimel enda ümber koondada.

Number 4 inimestel on justkui mingi sisemine taju tabada visuaalset energiat ja nende rütme ning luua ruum, kus inimesed tunnevad end suurepäraselt ja meeldivalt. Neist võivad saada väga edukad sisekujundajad, arhitektid või näiteks kinnisvaraarendajad. Nad võivad olla edukad ka näiteks dokumentaalfilmide loomisel.