Ruunimärk othila koos teda sümboliseeriva karikakraga.
Ruunimärk othila.

Germaani nimi OTHILA

Anglosaksi nimi ETHEL

Vananorra nimi ei ole

Häälikuline vaste ei ole

Traditsiooniline tähendus PÄRITUD MAA

Jumalus ODIN

Polaarsus MEHELIK

Värv PUNANE

Element MAA

Taim KARIKAKAR

Puu VIIRPUU

Loom LÕHE

Lind RONK

Number XXIII

OTHILA on kolmanda Aett’i seitsmes ruun. Selle ruuniga on kõige otsesemalt seotud jumal Odin.

Othila ruun kehastab ustavust perekonnale, hõimule või  oma kodumaale. Ustavus, mida saagad väga ilmekalt kujutavad, on üks  Põhjamaa rahvaste sotsiaalse struktuuri traditsioonilisi väärtusi.

 Maagias  saab Othila ruuni kasutada Odini kui õpetaja ja ränduri poole pöördumiseks, kuna Odinile omistatakse kolme põhilist aspekti, mida nimetatakse koos Odin, Vili ja Ve ning mis tähendavad sõdalane, šamaan ja rändur. Ve tähendab veel õue või templi osa, kuhu pääses ainult ametlik jumalasulane ja kus hoiti rituaalide tegemiseks vajalikke regaale.

Othila ruuni on mõned tõlgendanud ka kui turvalisuse ja kaitstuse võrdkuju ning on toodud paralleele Asgardi müüridega, mis ehitati kaitseks hiidude vastu.