Vanades unenägude seletajates tähendab oreli mängimine rõõmu ja head meelt, aga ka kaugelt uudiseid kuulda saama. Oreli ostmine – kasu saamist.

T. Maunoneni põhjal tähendab oreli nägemine unes, et kohtate austusväärset inimest. Kui näete, et mängite orelit, võib teis peituda kalduvus muutuda härdaks. Kui aga kuulete orelimängu, võtate lähiajal osa mingist harda meeloluga üritusest.