Loki salaja Sifi juukseid maha lõikamas. Pinterest

Sif oli Thori teine naine, kellele omistati prohvetivõimed. Germaanid teadsid teda kui neiut, kes võis luigeks moonduda. Sif võis samuti kuuluda vanimate jumaluste hulka. Teda seostati suvise viljakuse ja teraviljaga ning ta on seotud rahu, sõpruse ja abielutruudusega.

Teda iseloomustasid ilusad, pikad ja paksud juuksed, mida kadestas isegi Freyja.

Kuid ühel ööl kui Thor on jöötunidega võitlemas ja kõik magavad, muundab Loki end pisikeseks ja lipsab Sifi magamiskambrisse ning lõikab ta pikad juuksed maha.

Järgmisel päeval võitlusväljalt naasnud Thor näeb seda ja tormab vihaselt Lokit otsima, kes oma vägiteoga teiste ees parasjagu praalib. Aasid suudavad teda vaevalt taltsutada ja Loki lubab suure hirmuga Thorile, et muretseb Sifile uued juuksed, mis on veelgi ilusamad, kui need, mille ta maha lõikas.

Loki suundub vana sepa Ivalde juurde, kelle pojad teda ainsana suudaksid aidata. Loitse ja keerulisi võlusõnu kasutades sepistavad nad pikad ja kaunid kullast niidid – kuldjuuksed, mis kinnituvad Sifi nahale otsekohe, kui need talle pähe asetatakse. Need hakkavad ta peas edasi kasvama nagu tavalised juuksed. Nii sai Sif endale kuldjuuksed.