Vana kirik.
Oma unenäos kiriku väliskülje nägemine esindab teie väärtussüsteemi ja asju, mida peate pühaks.

Oma unenäos kiriku väliskülje nägemine tähendab pühadust ja vaimset toitu. See esindab teie väärtussüsteemi ja asju, mida peate pühaks.

Uni, kus olete kirikus sees, näitab seda, et otsite vaimset valgustust ja juhatust. Otsite, et oleksite mingil viisil ülendatud. Võib-olla olete teinud mõned varasemad vead, mis on teid oma eesmärkide poole liikumisest eemale viinud. Nõuetekohase toe korral jõuate uuesti õigele teele.

Teise võimalusena võib uni tähendada ka seda, et kahtlete ja mõtlete oma elutee ja selle üle, kuhu see viib. Hindate ümber oma senise elu ja hakkate tegema seda, mida olete soovinud teha, aga seni mingil põhjusel tegemata jätnud.

Kiriku pommitamist unes näha, tähendab, et teie pragune elu ei vasta teie vaimsetele vajadustele. Teise võimalusena tähendab pommitatava kiriku nägemine või sellest lugemine seda, et keeldute tunnistamast mõnd oma omadust. Teil on vaenulikkuse tunne.

G. H. Milleri järgi tähendab unes eemalt kiriku nägemine pettumist ammuilma oodatud rõõmudes. Kui astute pimedasse kirikusse, ootab teid ees matusele minek. Kui kuulete unes kirikukella, saate peagi teate kaugel viibiva sõbra surmast. Kui näete unes, et kuulete kirikulaule, ennustab see rahulikku kodust elu ja keskpäraseid töiseid väljavaateid. Kirikuõpetaja nägemine unes ennustab negatiivseid muutusi ja ebameeldivaid teekondi. Kui näete kirikuõpetajat manitsuskõnet pidamas, viitab see kiuslikele inimestele, kes püüavad teid kahjustada. Kui näete unes, et olete ise kirikuõpetaja, on see enne, et omastate jõuga kellegi teise õigused. Kiriku teravatipuliste tornide nägemine kuulutab haigust. Katkine torn ennustab teie või teie sõbra surma. Kirikutorni ronimine ennustab suuri raskusi, aga saate neist jagu. Tornist alla kukkumine tähendab aga kaotusi ja terviseprobleeme.

Kui näete unes hiiglaslikku katedraali, mille tornid kerkivad kõrgustesse, kuulutab see kadetsevat loomust ja õnnetut igatsust saavutamata järele nii füüsilises kui ka vaimses maailmas. Kui aga unes katedraali sisse lähete, kogete ülendust ning teil on tarku ja õpetatud sõpru.

T. Maunoneni põhjal väljendab kirik unes teie sisemist rahu. Kirikukellade helin hommikul ennustab pulmi, õhtul matuseid. Kirikuliste unes nägemine ennustab, et teid haktakse kritiseerima. Kui näete unes kirikuvõtit, tähendab see seda, et teile antakse tähtis ülesanne. Kirikukoor tähendab meeldivat pidulikku sündmust ning kirikuaed märgib meelerahu.

Eesti vanade unenägude seletajate põhjal tähendab kirik unes targaks saamist mitmes asjas. Kiriku varemed – austust leidma, mis teie möödunud aja tegudest on tingitud. Kirik, mille uksed kõik pärani lahti on – perekonna õnne ja rahulikku elu. Kiriku uksed kinni ja lukus – takistust ja õnnetust. Kirikus kõva ja ilusa häälega laulma – head edenemist mitmes asjas. Kirikukellad – hoiatus truudusetute sõprade kohta. Kirikulaulu kuulmine – muret, raskeid aegu.

Edgar Cayce`i unenägude tõlgenduse kohaselt tähendab Kirik 1. turvalisus ja kindlus ning tugevus vaimsetes jõududes. 2. nii igapäevaelu kui ka vaimse eluga seotud tingimused.
Muud võimalused: 1. oma usulised tõekspidamised. 2. lapsepõlve seosed religiooniga. 3. kogu olemus (füüsiline ja vaimne).