Krediitkaart, mille üks käsi annab ja teine vastu võtab.
Krediitkaartidest une nägemine on seotud teie väärtuse ja eneseväärikusega.

Krediitkaartidest une nägemine on seotud teie väärtuse, eneseväärikuse või usaldusväärsusega. Sõltuvalt ärkveloleku kogemustest võivad krediitkaardid sümboliseerida võlgades olemist ning suhtumist rahasse, töösse ja säästlikkusse.

Uni, kus olete oma krediitkaardil võlgu, tähendab tasakaalustamatust või mõningast võitlust mingi isikliku olukorra või äriküsimustega. Teise võimalusena võib see viidata sellele, et esitate teistele liiga palju nõudmisi.

Unenägu krediitkaartide kaotamisest viitab teie tähelepanematusele mõnes teie ärkvelolekus ette tulevas olukorras.

Unenägu, kus keegi varastab teie krediitkaardid, viitab sellele, et miski või keegi röövib teilt elutähtsat energiat.

Kui näete unes, et teie krediitkaart on tagasi lükatud või tühistatud, tähendab see eneseväärikuse puudumist. Te ei tunne end teatud asju väärivana. Teise võimalusena võib unenägu näidata, et elate üle oma jõu.